Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред (fb2)

Самюъл Хънтигтън Переводчик: Румяна Радева
Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред [bg] 2188K, 513 с.

Добавлена: 01.07.2007

Аннотация

„Сблъсъкът на цивилизациите“ е една от най-значимите книги, появили се след края на Студената война.
Хенри Кисинджър
Върховно интелектуално постижение, смело, провокативно и наситено с въображение. Основополагащ и оригинален труд, който ще предизвика революция в представите ни за международна политика.
Збигнев Бжежински

Историята на човечеството е история на цивилизациите… Всяка цивилизация разглежда себе си като център на света и пише собствената си история като основен драматичен сюжет в историята на човечеството.
* * *
Пришпорена от модернизацията, световната политика се преструктурира съобразно културни критерии. Сближават се народи и страни със сходни култури. Народите и страните с различни култури се разединяват. Съюзи, дефинирани от идеологията и от отношенията между свръхсилите, отстъпват място на съюзи, основаващи се на обща култура и цивилизация. Политическите граници се преначертават така, че да съвпаднат с културните граници: етнически, религиозни и цивилизационни. Културни общности заменят блоковете от периода на Студената война, а разломите между цивилизациите се превръщат във фронтови линии на глобалната политика.
Самюъл ХънтингтънВпечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X